Stacks Image 854
left: Arto Satukangas, Laura Heikinheimo, Marko Ylönen
It was a pleasure to be able to work with producer Laura Heikinheimo
again when recording the Cello Sonatas of Chopin and Rachmaninov with Arto Satukangas.

Laura has the gift of knowing how to create a positive and suitably demanding atmosphere for a recording session. She is absolutely uncompromising
and precise when it comes to technical and musical quality.

The way in which Laura communicates with the artist is very natural and inspiring. By asking the correct questions at the right time she instills trust in the artists and helps them stretch to reach their best possible performance, without wasting any time.

Many thanks, Laura!

Marko Ylönen

Cello Artist
Professor of Chamber Music, Sibelius Academy
Oli ilo saada työskennellä jälleen tuottaja Laura Heikinheimon kanssa
tehdessämme Chopinin ja Rachmaninovin sellosonaattien levytystä Arto Satukankaan kanssa.
Lauralla on kyky luoda positiivinen ja sopivalla tavalla vaativa
ilmapiiri levytystilanteeseen. Hän on ehdottoman tinkimätön ja
tarkka teknisen sekä musiikillisen kvaliteetin suhteen. Kuitenkin
tapa, jolla Laura kommunikoi taiteilijan kanssa on erittäin
luonnollinen ja inspiroiva. Asettamalla oikeat kysymykset oikeaan
aikaan hän herättää taiteilijassa luottamusta ja saa tämän
venymään parhaimpaansa sekä kulkemaaan päämääräänsä ilman turhaa
ajankäyttöä. Kiitokset Laura!

Marko Ylönen
sellotaiteilija
kamarimusiikin professori, Sibelius-Akatemia
[Sleeker_special_clear]