Stacks Image 794
Jouko Harjanne

Laura Heikinheimo has produced my records for many years. She has become the most trusted collaborator on numerous solo recordings, because working with her is always extremely fruitful.

In addition to her precise tonal ear and excellent ability to read music, Laura possesses an exceptionally fine understanding of musical phraseology and tonal scenery.

She has the ability to take into consideration the special physical and technical requirements of my instrument. All this has resulted in the noticeable improvement of the artistic result of my recordings.

I therefore warmly recommend Laura Heikinheimo for all tasks involving record producing.

Jouko Harjanne

International solo trumpetist
Solo trumpet for the Finnish RSO
Olen työskennellyt tuottaja Laura Heikinheimon kanssa jo useita vuosia.
Hänestä on tullut nk. luottotuottaja allekirjoittaneen lukuisiin soololevyihin, sillä työskentely hänen kanssaan on aina erittäin hedelmällistä. Laura Heikinheimo omaa tarkan sävelkorvan ja loistavan nuotinlukutaidon lisäksi äärimmäisen hienon musiikillisen fraseeraus- ja äänimaailmallisen muototajun. Hän osaa myös ottaa huomioon instrumenttini fyysiset ja tekniset erityisvaatimukset. Tämä kaikki on auttanut lukuisten äänityksieni taiteellisen lopputuloksen paranemiseen huomattavasti, joten suosittelenkin Laura Heikinheimoa lämpimästi kaikkiin äänitetuottajaa vaativiin tehtäviin.

Nurmijärvellä 4.4.2008

Jouko Harjanne
Kansainvälinen trumpettisolisti
RSO:n soolotrumpetisti

[Sleeker_special_clear]