Stacks Image 804
Laura Heikinheimo has been the record producer and critical ear on four of our recording co-productions (Arvo Pärt’s Johannes Passion, Songs by Armas Järnefelt, The “Virsi elää”-project and a recording of Sibelius for YL Male Voice Choir).

Our co-operation has been exceptionally pleasant. The recording situation can be rather a sensitive event and in the more difficult pieces, unsettling for the artist. Much may arise that needs improving and fixing. This is why the person supervising the recording, the producer, needs to possess the psychological ability to present requests for improvement tactfully and yet in the correct demanding fashion.

After all the producer is responsible for the over all quality of the recording. Laura Heikinheimo seems to possess the ability to assess what she hears with absolute precision and then give her comments in a confidence arousing manner. The demand for precision, in the case of singers, has first of all to do with the clear pronunciation of the text, tonal purity and even natural command of musical phraseology.

Laura Heikinheimo herself has a solid educational background and she was brought up in a family of music. Somehow even her deep melodious voice emits a positive atmosphere of trust.
Her producer personality could be described with the words: “positively precise, absolutely professional”.


Jorma Hynninen

Singer, professor
Laura Heikinheimo on toiminut äänitetuottajana ja “kriittisenä korvana” neljässä yhteisessä äänilevytuotannossa (Arvo Pärtin Johannes-passio, Armas Järnefeltin lauluja, Virsi elää –projekti sekä YL:n Sibelius-äänite). Yhteistyö on ollut joka kerta erinomaisen miellyttävää.

Nauhoitustilanne voi olla taiteilijalle kovinkin sensiibeli tilanne ja vaikeammissa teoksissa hermostuttava. Korjattavaa ja parannettavaa voi tulla runsaasti. Siksi äänityksen tarkkailijalta, tuottajalta, vaaditaan psykologista kykyä esittää korjaustoivomukset tahdikkaasti ja oikealla tapaa vaativasti. Tuottajahan vastaa omalta osaltaan äänitteen kokonaislaadusta. Tuottaja kuuntelee äänitystapahtumaa mikrofonin välityksellä ja antaa palautteensa kovaäänisen kautta äänitystilanteeseen.

Laura Heikinheimolla tuntuu olevan erinomainen kyky arvioida kuulemaansa ehdottoman tarkasti ja antaa palautteensa luottamusta herättävällä tavalla. Tarkkuden vaatimus koskee laulajien kohdalla ennenkaikkea tekstinlausunnan selkeyttä, sävelpuhtautta ja jopa musikaalisen fraseerauksen luontevuutta. Laura Heikinheimolla on itsellään vankka koulutuspohja ja hän on kasvanut musiikkiperheessä. Jollakin tapaa jo hänen tumma, sointuva äänensä välittää kovaäänisen kautta positiivista luottamusilmapiiriä.

Hänen tuottajapersoonaansa voisi kuva sanoin “positiivisen tarkka, ehdottoman ammattitaitoinen”.

Jorma Hynninen
Laulutaiteilija, professori
[Sleeker_special_clear]